Falun

Falun är residensstad i Dalarna och är känd för att vara en världsarvsstad. På 1600-talet var staden, med Falu Gruva, en internationell stad med den modernaste arbetsplatsen i Sverige. Det var början på 1800-talets industrisamhälle. Faluån rinner genom staden och delar den i två delar. På den ena sidan ligger gruvan vilket gjorde att den fick namnet den gruvliga sidan. Den andra sidan är ren från gruvan vilket gjorde att många av de fina husen byggdes här och även en centrumkärna. Den delen av Falun kallades för den ljuvliga sidan. Staden har ett rikt kulturliv och strax utanför orten ligger riksskidsstadion som heter Lugnet.

Falun är en världsarvsstad

Falun utnämndes år 2001 till världsarvsstad. En världsarvsstad är en plats där man på ett unikt sätt visar på jordens och människans historia. Platsen är så betydelsefull att man vill bevara den för all framtid och det är UNESCO, ett FN-organ, som beslutar vilka platser som får bli världsarv. Det finns 1031 världsarv i världen varav 15 finns i Sverige. Ett världsarv kan vara antingen ett kultur-eller ett naturarv. På 1600-talet var Falu Gruva en av Sveriges mest moderna arbetsplatser och 70 procent av Europas koppar kom från staden. Gruvarbetarna bodde i bostäder nära gruvan som än idag finns bevarade.

Falun var med och utformade hur det industriella samhället skulle se ut i Sverige. I världsarvet ingår staden, gruvan och landskapet runtomkring. Om man som turist besöker området kan man gå på en guidad tur i gruvan. Man får gå på tur 67 meter ner i gångar till stora salar och får höra berättelser om gruvan och arbetare där. Temperaturen i gruvan är cirka 5 grader så varma och oömma kläder rekommenderas. Under sommarhalvåret hålls stadsvandringar som ofta innehåller dramatiseringar av ortens skådespelare. Här får man lyssna på historier om den ljuvliga och gruvliga sidan av staden. Man får även fakta om byggnader och om staden förr och nu.

Falun och Carl Larsson

Den kände konstnären Carl Larsson hade både bostäder i Falun och i Sundborn som ligger strax utanför staden. Carl Larsson är född i Stockholm 1853 och som 13-åring fick han chansen att utveckla sin konstnärliga talang vid Principskolan, en förberedande avdelning vid Konstakademien. Han kände sig utanför där men när han fick flytta till Antikskolan vid samma akademi, förändrades allt till det bättre. Efter Konstakademien arbetade han med att illustrera böcker, tidningar och tidskrifter och tillbringade även några år i Paris med att försöka försörja sig som konstnär. Allt vände när han kom till Grez, en skandinavisk målarkoloni utanför Paris, där han började att måla akvareller.

I Grez träffade han Karin som han sedan gifte sig med 1883. De fick åtta barn tillsammans som alla har stått modell för Carl Larssons målningar. 1888 fick paret ett hus av Karin Larssons far. Huset låg i Lilla Hyttnäs som ligger strax utanför Falun. Där arbetade både Carl och Karin med sina konstnärliga projekt vilket har gett huset sitt speciella utseende som man kan se än idag. Man kan besöka Carl Larsson-gården och även få guidade visningar i området. Det finns även vandringsleder som går från Falun till gården över berget. Omvärlden anser att Carl Larssons akvareller är de verk som han är mest känd för medan Carl själv sägs ha varit mest stolt över freskerna som han hade skapat för att sätta upp i skolor, muséer och offentliga byggnader.

Falun är en stad värd att besöka

Faluns historia går långt tillbaka i tiden. På 1600-talet var staden tillsammans med gruvan den mest moderna staden med sin teknik och gav upphov till framtidens industrisamhälle i Sverige. UNESCO, som beslutar om vilka platser som blir världsarv, ville bevara Falun och dess omgivningar och gjorde staden till världsarv 2001. Man kan se hur gruvsamhället fungerade genom att gå guidade visningar i gruvan och att se bostäderna där arbetarna bodde. Falun som stad bjuder även på kultur genom sina stadsvandringar där man får reda på mycket om staden förr och nu. Carl Larsson, den kände konstnären, har också rötter i staden och i Sundborn som ligger strax utanför samhället. Där finns Carl Larsson-gården som man kan besöka.

Falun har en koppargruva man kan besöka.

Comments closed